RASPORED SAHRANA U NOVOM SADU ZA UTORAK 19.AVGUST 2014.

01 Anton (Antun) Ivić 1938. Gradsko groblje 10:30
02 Nebojša (Jošan) Mrđa 1930. Gradsko groblje 11:15
03 Zoran (Desimir) Đorić 1959. Gradsko groblje 12:00
04 Veroslava (Radojka) Kričković 1932. Gradsko groblje 12:45
05 Đorđe (Mihajlo) Kečkeš 1943. Gradsko groblje 13:30
06 Mileva (Mirko) Rakić 1935. Gradsko groblje 14:15
07 Anica (Cvijetin) Đokić 1934. Gradsko groblje 15:00
08 Dragan (Stojan) Jatić 1952. Gradsko groblje 15:45
09 Simeon (Vlada) Mihaljovski 1922. Novo groblje (Petrovaradin) 13:00
10 Sava (Sava) Novakov 1946. Uspensko groblje 13:00
11 Bela (Ferenc) Balaton 1931. Katoličko groblje (N.Sad) 15:00

RASPORED SAHRANA U NOVOM SADU ZA UTORAK 11. MART 2014.

01 Đula (Stevan) Silak 1959. Gradsko groblje 10:30
02 Mirjana (Božidar) Subić 1965. Gradsko groblje 11:15
03 Nada (Stanoja) Pejić 1936. Gradsko groblje 12:00
04 Milovan (Lazar) Jegarac 1928. Gradsko groblje 12:45
05 Milan (Sava) Sekulić 1941. Gradsko groblje 13:30
06 Jadranka (Božidar) Kundačina 1953. Gradsko groblje 14:15
07 Miroslav (Dimitrije) Milenković 1953. Gradsko groblje 15:00
08 Stevan (Mihajlo) Ileš 1945. Katoličko groblje (Sr.Kamenica) 13:00

RASPORED SAHRANA U NOVOM SADU ZA PETAK 20. JUN 2014.

01 Tatjana (Nikola) Panić 1948. Gradsko groblje (ispraćaj) 10:30
02 Ivanka (Anka) Martin 1932. Gradsko groblje 11:15
03 Dragica (Lazar) Sekulić 1926. Gradsko groblje 12:00
04 Liza (Matija) Gađanski 1933. Gradsko groblje 12:45
05 Olga (Adalbert) Kalezić 1931. Gradsko groblje (ispraćaj) 13:30
06 Rajka (Milan) Ivančević 1919. Gradsko groblje 14:15
07 Katarina (Jefta) Milojković-Đurić 1922. Gradsko groblje 15:00
08 Olga ((Jefta) Gagrčin 1930. Novo groblje (Petrovaradin) 15:00
09 Milica (Panta) Ognjanović 1929. Pravoslavno groblje (Sr.Kamenica) 13:00